De opleiding MBO-Verpleegkundige

De opleiding bestaat uit verschillende leerlijnen. Eén daarvan is de vaardighedenleerlijn.
Tijdens de vaardighedenleerlijn houd je je bezig met het aanleren van praktische vaardigheden, sociale vaardigheden en verpleegtechnische vaardigheden.
Hiervoor maken we gebruik van de skillslabmethode. Deze methode bestaat uit binnenschoolse stappen (voorbereidingfase, trainingsfase, oefenfase en toetsfase).
Als je deze stappen met succes hebt afgerond, kun je door naar de buitenschoolse stappen (automatiseringsfase, planningsfase en toetsfase in de praktijk).

Deze methode vraagt een hoge mate van discipline en verantwoordelijkheid van de studenten.
Zonder een goede voorbereiding, kun je niet deelnemen aan de training.
We willen er op kunnen vertrouwen dat iedere student zich realiseert dat je tijdens de beroepspraktijkvorming niet met poppen werkt.
Zorgvragers moeten er op kunnen vertrouwen dat de zorg op professionele wijze wordt uitgevoerd.

Graafschap College Zorg & Welzijn